VI ERBJUDER

  1. Råd, konsultation samt praktiskt arbete vid anordnande av utbildningar, konferenser, mässor m.m.
  2. Föredrag, kurser och seminarier rörande ledarskap och organisationsutveckling
  3. Konsultation och coachning, såväl för hela organisationer som för enskilda ledare
  4. Rapporter och utvärderingar gällande projekt, arbetsgrupper och andra verksamheter
  5. Open Space seminarier, skräddarsydda för delaktighet och framgång i förändringsarbete'
  6. Kurser i Föreningsteknik, styrelsearbete och lokal utveckling
Där utöver arrangeras möten och träffar om ledarskap och organisationsutveckling på regelbunden basis.