TADVISING VERKAR FRÄMST INOM:

- Utveckling , samverkan och förändringsarbete
- Engagemang och motivation
- Kvalitetsutveckling och utvärderingsmetodik
- Ledarskap och coachning
- Hjälp med ansökningshandlingar och CV för arbete, studier och förnyelse.
- Kunskap om social ekonomi , det Civil Society och föreningslivets roll i samhällsutvecklingen
- Ledarutbildningar i form av Projekt som metod och process
- Stöd och praktisk hjälp vid ansökningsförfarade till Stiftelser , Fonder och olika typer av projekt.

I praktiken inkluderar det också projektledning, organisationsanalys, strategiarbete samt effektiva mötes- och arbetsformar. Uppdragen utformas alltid i samråd med uppdragsgivaren där innehåll och upplägg skräddarsys efter önskemål.

Tadvising drivs som enskild firma med inriktning mot Organisation och Management. Thomas Andréen som har långvarig erfarenhet av ledarskap inom Social Ekonomi, föreningsliv och folkbildning , har under de senaste sex åren hjälpt över 100 organisationer, företag, styrelser och ledare i frågor som rör projektmetodik, organisationsutveckling och ledarskap.